Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Donorwet aangenomen: wat moet de burger nu doen?

Trending story found on www.trouw.nl
Donorwet aangenomen: wat moet de burger nu doen?
De donorwet van Pia Dijkstra (D66) is zojuist aangenomen in de Eerste Kamer met 38 tegen 36 stemmen. Wat zijn de praktische consequenties voor de burger? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.
[Source: www.trouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments