Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: SENAAT NEEMT DOODENGE DONORWET AAN

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: SENAAT NEEMT DOODENGE DONORWET AAN
Zelfs de Grondwet is niet meer heilig door doodeng D'66 en de rest van het partijkartel. De Senaat stemt in met de donorwet. 38-36. Al uw organen zijn staatsbezit.
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments