Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Nieuw uniform in zorg tijdens nachtdienst: pyjama

Trending story found on www.telegraaf.nl
Nieuw uniform in zorg tijdens nachtdienst: pyjama
Een Engels verpleeghuis heeft uitgevogeld dat het rustgevend werkt voor demente bewoners als het personeel ’s nachts een pyjama aantrekt, en dat idee heeft navolging gekregen in Nederland. De eerste ervaringen? Werkt goed, al hebben de demente ouderen het niet eens door.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments