Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Senaat stemt in met donorwet, Nederlanders voortaan automatisch donor

Trending story found on www.nu.nl
Senaat stemt in met donorwet, Nederlanders voortaan automatisch donor
Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dat betekent dat alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor zijn, tenzij hij of zij expliciet aangeeft dat niet te willen.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments