Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wolf gefotografeerd in Twente

Trending story found on nos.nl
Wolf gefotografeerd in Twente
Het aantal wolven neemt toe in Europa, waardoor het diersoort zijn territorium steeds meer uitbreidt.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments