Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Archeologische vondsten tonen: Utrecht 8000 jaar ouder dan gedacht

Trending story found on nos.nl
Archeologische vondsten tonen: Utrecht 8000 jaar ouder dan gedacht
De potjes, scherven en bijvoorbeeld verkleuringen in de grond werden ontdekt bij graafwerkzaamheden voor een nieuw centrum voor kinderoncologie.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments