Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Donor voor leukemiepatiënt met gemengd bloed bijna niet te vinden

Trending story found on nos.nl
Donor voor leukemiepatiënt met gemengd bloed bijna niet te vinden
Het aantal stamceldonoren in Nederland neemt toe, maar nog altijd is de kans op een match klein. Al helemaal voor patiënten van gemengde etnische afkomst.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments