Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Emile Roemer waarnemend burgemeester Heerlen

Trending story found on www.nu.nl
Emile Roemer waarnemend burgemeester Heerlen
Emile Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Roemer vervangt vanaf vrijdag burgemeester Ralf Krewinkel die door ziekte van zijn zoontje het burgemeesterschap niet kan uitoefenen.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments