Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Even staan? Heeft de arts het dossier van Sara wel gelezen?'

Trending story found on www.ad.nl
'Even staan? Heeft de arts het dossier van Sara wel gelezen?'
Sara, de 2-jarige dochter van Emine en Bram Verbrugge, heeft de zeldzame spierziekte MDC1A, waarvoor geen behandeling bestaat. Vader Bram doet verslag. Vandaag deel 53.  
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments