Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ingevroren ijsvogel naar Rotterdams museum

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Ingevroren ijsvogel naar Rotterdams museum
Al veel mensen kennen de foto, maar wie de ijsvogel die bevroren zit in het ijs in het echt wil bekijken, kan naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Directeur Kees Moeliker noemt de ,,ijsvogel-in-ijs'' op Twitter een prachtaanwinst.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments