Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ingevroren ijsvogel uit Oostzaan krijgt plaats in Natuurhistorisch Museum

Trending story found on www.nu.nl
Ingevroren ijsvogel uit Oostzaan krijgt plaats in Natuurhistorisch Museum
Een ijsvogel die bevroren zit in het ijs, krijgt een plaats in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Directeur Kees Moeliker noemt de ''ijsvogel-in-ijs'' op Twitter een prachtaanwinst. 
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments