Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kabinet zet vol in op zorgpersoneel

Trending story found on www.telegraaf.nl
Kabinet zet vol in op zorgpersoneel
Het kabinet opent de trukendoos om het nijpende tekort aan zorgpersoneel het hoofd te kunnen bieden. Om bijvoorbeeld de uitval van oudere werknemers in de zorg in te dammen, zullen ze eerder moeten worden ingezet voor lichter werk zoals studie- en stagebegeleiding.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments