Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Ruim 300 miljoen euro voor zorg om personeelstekort terug te dringen

Trending story found on www.nu.nl
Ruim 300 miljoen euro voor zorg om personeelstekort terug te dringen
Met extra geld voor opleidingen, werk- en stageplekken en regionale actieplannen wil het kabinet het oplopende personeelstekort in de zorg de komende jaren aanpakken. 
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments