Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Jasper kan geen werk vinden: 'Ze zeggen natuurlijk nooit dat het om je handicap gaat'

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Jasper kan geen werk vinden: 'Ze zeggen natuurlijk nooit dat het om je handicap gaat'
Het College Voor de Rechten van de Mens constateerde vandaag dat gehandicapten steeds vaker melding maken van discriminatie. Jasper van der Does merkt als gehandicapte ook vaak dat het geluk niet bepaald aan zijn kant staat. "Soms loop ik naar buiten na een sollicitatiegesprek en voelt het alsof het te vaak over mijn handicap ging."
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments