Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Komt er ook een suikertaks op frisdrank in Nederland?

Trending story found on nos.nl
Komt er ook een suikertaks op frisdrank in Nederland?
De Britse suikertaks op frisdranken slaat aan. Producenten gebruiken naar schatting 50 procent minder suiker in hun frisdranken.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments