Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Kutkind!' Leerlingen op basisschool schelden op steeds jongere leeftijd

Trending story found on www.ad.nl
'Kutkind!' Leerlingen op basisschool schelden op steeds jongere leeftijd
Kinderen op de basisschool schelden op steeds jongere leeftijd, blijkt uit de PestThermometer van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Dikzak, relnicht, homo, heks en kutkind zijn de scheldwoorden die basisschoolleerlingen het vaakst gebruiken.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments