Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Linda verkoopt meer hypotheken dan Ouafa

Trending story found on www.nrc.nl
Linda verkoopt meer hypotheken dan Ouafa
Discriminatie: Werknemers met een buitenlands klinkende naam krijgen bij callcenters vaak het advies een andere naam te gebruiken. Zes interviews over deze en andere praktijken.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments