Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Moeder Dotan: Als dit onrecht aanhoudt, dan gaat hij emigreren

Trending story found on www.ad.nl
Moeder Dotan: Als dit onrecht aanhoudt, dan gaat hij emigreren
Kunstenares en lifecoach Patty Harpenau (59) heeft met 'extreme verbazing' kennisgenomen van het bericht dat haar zoon zanger Dotan een zogenoemd trollenleger zou hebben om zo zijn populariteit binnen de muziekwereld te vergroten. Patty meent dat haar zoon niet tot zoiets in staat is en is gekwetst. 'Onze naam wordt door het slijk gehaald'.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments