Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Slob stelt voor minder lestijd in voortgezet onderwijs in te roosteren

Trending story found on www.nu.nl
Slob stelt voor minder lestijd in voortgezet onderwijs in te roosteren
Scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo moeten nadenken of ze niet minder lesuren willen inroosteren, om zo de werkdruk voor leraar én leerling te verlichten. Dat hebben ze in eigen hand, stelt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments