Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Uitgelote militairen mogen alsnog meedoen aan Nijmeegse Vierdaagse

Trending story found on nos.nl
Uitgelote militairen mogen alsnog meedoen aan Nijmeegse Vierdaagse
214 militairen hebben niet betaald. De militairen die eerder afvielen kunnen alsnog meelopen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments