Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Agent scheldt jongeren de huid vol: 'met je stumperige rotkop'

Trending story found on nos.nl
Agent scheldt jongeren de huid vol: 'met je stumperige rotkop'
De politie distantieert zich van de uitspraken van de agent in de Haagse Schilderswijk, die een groepje jongeren staande hield.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments