Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Hamas-woordvoerder: "50 van de 62 doden waren Hamas-leden"

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Hamas-woordvoerder: "50 van de 62 doden waren Hamas-leden"

[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments