Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Kuzu: ‘Israël = Nazi-Duitsland’

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Kuzu: ‘Israël = Nazi-Duitsland’
Soms denk je: 'Die Kuzu is een geinige trol die Nederland soms best even een spiegel voorhoudt'. Maar dan beklimt ie het spreekgestoelte in de plenaire zaal van de parlementaire volksvertegenwoordiging  in het hart van onze democratie en zegt ie:
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments