Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Luizenmoeder genomineerd voor Nipkow

Trending story found on www.telegraaf.nl
Luizenmoeder genomineerd voor Nipkow
De Luizenmoeder is een grote kanshebber op de Zilveren Nipkowschijf, de vakprijs die wordt uitgereikt door mediajournalisten en -recensenten. Nagenoeg alle dertien juryleden stemden op de alom bejubelde comedy van AvroTros.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments