Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Tornado in Duitsland, net over de grens met Nederland

Trending story found on nos.nl
Tornado in Duitsland, net over de grens met Nederland
De schade is vooral materieel; voor zover bekend zijn er geen doden gevallen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments