Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Waarom je 'Laurel' of 'Yanny' hoort

Trending story found on www.ad.nl
Waarom je 'Laurel' of 'Yanny' hoort
Hoor je ‘Laurel’ of ‘Yanny’? Een geluidsfragment dat rondgaat op social media verdeelt het internet in twee 'kampen'. Hoe kan het dat we niet hetzelfde woord horen?
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments