Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd

Trending story found on nos.nl
Grootste deel pensioenen volgend jaar weer niet verhoogd
De pensioenfondsen staan er iets beter voor, maar het gaat nog niet goed genoeg en vanaf 2020 dreigen zelfs extra kortingen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments