Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Honderden schapen springen de dood in

Trending story found on www.telegraaf.nl
Honderden schapen springen de dood in
Ongeveer vijfhonderd schapen zijn in het uiterste zuidoosten van Turkije van een soort klif de dood ingesprongen. Waarschijnlijk sprong of viel er een dier van de klif en werd het door de hele kudde gevolgd.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments