Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kermis verdwijnt uit binnenstad van Zutphen

Trending story found on www.destentor.nl
Kermis verdwijnt uit binnenstad van Zutphen
De kermis in Zutphen wordt dit jaar voor het laatst in de oude binnenstad gehouden. Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft dat aan belangenvereniging van kermisexploitanten BOVAK en kermisorganisator Buro de Kermisgids meegedeeld. Die zijn teleurgesteld. 
[Source: www.destentor.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments