Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Rijkswaterstaat start proef met flitspalen voor schepen

Trending story found on www.nu.nl
Rijkswaterstaat start proef met flitspalen voor schepen
Slimme camera's gaan de komende weken de schepen op het Prinses Margrietkanaal in Friesland controleren. Het is een proef van Rijkswaterstaat.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments