Nederlandse Media Powered by Trendolizer

RTL zit in maag met voetbalvlerken

Trending story found on www.telegraaf.nl
RTL zit in maag met voetbalvlerken
Een lastig parket voor RTL. De ongeleide projectielen van Voetbal inside zitten in hun laatste weken op de zender, maar kunnen nog even helemaal uit hun dak gaan bij VI Oranje blijft thuis, daarbij niets of niemand ontziend. „RTL had de show beter direct van de buis kunnen halen.”
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments