Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Boeren hebben meer moeite om opvolgers te vinden

Trending story found on www.nu.nl
Boeren hebben meer moeite om opvolgers te vinden
Boeren hebben moeite om een opvolger te vinden. Bij bijna de helft van de agrarische bedrijven is de leiding in handen van een 55-plusser.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments