Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Boijmans jarenlang naar Rotterdam-Zuid

Trending story found on www.nrc.nl
Boijmans jarenlang naar Rotterdam-Zuid
Interview directeur museum Boijmans Van Beuningen: Zuid is hét probleemgebied van Rotterdam. Het is ook de plek waar directeur Sjarel Ex nieuwe kansen ziet voor Museum Boijmans.
[Source: www.nrc.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments