Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Extra fietslessen op basisschool: goed idee of onzin?

Trending story found on vrouw.nl
Extra fietslessen op basisschool: goed idee of onzin?
De ANWB is deze week een proef gestart met fietslessen voor kinderen in de laatste jaren van de basisschool. Het komt namelijk steeds vaker voor dat kinderen niet goed kunnen fietsen als ze naar de middelbare school gaan.
[Source: vrouw.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments