Nederlandse Media Powered by Trendolizer

GeenStijl: Het is allemaal de schuld van de buitenlanders

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Het is allemaal de schuld van de buitenlanders
Hè wat voelt dat lekker om gewoon eens uit te kramen. Het is allemaal de schuld van de buitenlanders. Of ja, allemaal. Véél is de schuld van de buitenlanders. Boetelènders. Buut'nlanders. 
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments