Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Wibo van de Linde, gezicht van rechts journalistiek Nederland, overleden

Trending story found on nos.nl
Wibo van de Linde, gezicht van rechts journalistiek Nederland, overleden
Hij werd vooral bekend als presentator van TROS Aktua, zijn eigen actualiteitenrubriek. Van de Linde was 79 jaar oud.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments