Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Droogte brengt historische sporen bij Den Bosch aan het licht

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Droogte brengt historische sporen bij Den Bosch aan het licht
Door de enorme droogte hebben de weilanden rond het Brabantse Den Bosch nieuwe geheimen prijsgegeven. De contouren van een 400 jaar oude militaire linie zijn opeens perfect zichtbaar.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments