Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hevige regenval maakt viaduct nauwelijks begaanbaar in Haarlem

Trending story found on www.haarlemsdagblad.nl
Hevige regenval maakt viaduct nauwelijks begaanbaar in Haarlem
Automobilisten in Haarlem komen vrijdagavond met moeite onder het viaduct aan de Zijlweg door.
[Source: www.haarlemsdagblad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments