Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Honderden drones voeren kunstvoorstelling op boven het IJ

Trending story found on www.nu.nl
Honderden drones voeren kunstvoorstelling op boven het IJ
Voor een kunstvoorstelling zullen vrijdag-, zaterdag- en zondagavond driehonderd drones boven het Amsterdamse IJ vliegen. Nog nooit eerder vlogen zo veel drones in de Nederlandse lucht voor een voorstelling. Normaal gesproken mogen drones helemaal niet zo dicht bij Schiphol vliegen. Voor het kunstwerk Franchise Freedom is een uitzondering gemaakt.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments