Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Kamer zeer bezorgd over Turkse weekendscholen

Trending story found on nos.nl
Kamer zeer bezorgd over Turkse weekendscholen
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet goed moet controleren of er geen sprake is van ongewenste beïnvloeding.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments