Nederlandse Media Powered by Trendolizer

'Mensen ergeren zich tijdens een dag uit aan anderen, maar kijken niet naar zichzelf'

Trending story found on www.nu.nl
'Mensen ergeren zich tijdens een dag uit aan anderen, maar kijken niet naar zichzelf'
Het is zomervakantie in Nederland en dat betekent extra drukte bij veel toeristische attracties en evenementen. Die drukte leidt soms tot irritaties en/of ongewenst gedrag van medebezoekers. Hoe ga je daar mee om?
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments