Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Zorgen in Tweede Kamer over Turkse scholen in Nederland

Trending story found on www.ad.nl
Zorgen in Tweede Kamer over Turkse scholen in Nederland
De Tweede Kamer is bezorgd over het nieuws dat de Turkse regering weekendscholen wil financieren in Nederland. De VVD en de SP hebben Kamervragen gesteld aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Diens ministerie laat weten het Turkse initiatief niet als een probleem te zien.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments