Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Agenten krijgen er acht procent bij

Trending story found on www.telegraaf.nl
Agenten krijgen er acht procent bij
LIVE 13:10 UUR De politiemensen krijgen er in drie jaar 8 procent loon bij en ze krijgen meer zeggenschap over hun rooster.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments