Nederlandse Media Powered by Trendolizer

De Telegraaf heeft Miljoenennota in handen

Trending story found on www.telegraaf.nl
De Telegraaf heeft Miljoenennota in handen
De Nederlandse economie groeit volgend jaar met 2,6 procent. Aan zorg wordt 79,7 miljard uitgegeven in 2019 en aan de sociale zekerheid 81,8 miljard.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments