Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Jordans vwo-wens haalt nu zelfs de Tweede Kamer

Trending story found on www.ad.nl
Jordans vwo-wens haalt nu zelfs de Tweede Kamer
De SP heeft Kamervragen ingediend over de 16-jarige Jordan van der Meer, die graag naar het vwo wil doorstromen maar op geen enkele school in de Haagse regio terecht kan. De partij vindt dat doorstromers een eerlijke kans moeten krijgen om hun ambities te verwezenlijken.
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments