Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Toekomstig echtpaar per ongeluk naar verkeerd gemeentehuis

Trending story found on www.rtlnieuws.nl
Toekomstig echtpaar per ongeluk naar verkeerd gemeentehuis
Trouwambtenaar Bianca Noomen stond vanochtend even vreemd te kijken. Terwijl zij in het Zeeuwse Kapelle wachtte op een stel dat zou gaan trouwen, hadden de toekomstig man en vrouw zich blijkbaar vergist. Die waren ongeveer 100 kilometer verderop.
[Source: www.rtlnieuws.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments