Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Vijftig asielzoekers zijn vergunning kwijt door verblijf in buitenland

Trending story found on www.ad.nl
Vijftig asielzoekers zijn vergunning kwijt door verblijf in buitenland
Ongeveer vijftig asielzoekers zijn in 2016 en 2017 hun verblijfsvergunning kwijtgeraakt, omdat ze voor vakantie of familiebezoek naar hun thuisland reisden of omdat ze buiten Nederland zijn gaan wonen. In nog eens vijftig gevallen loopt de intrekkingsprocedure nog. 
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments