Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Diefstal door asielzoekers: winkeliers willen compensatie

Trending story found on www.ad.nl
Diefstal door asielzoekers: winkeliers willen compensatie
De overheid denkt na over een manier om ondernemers die de dupe zijn van diefstal door asielzoekers in Ter Apel tegemoet te komen. De winkeliers zeggen jaarlijks tienduizenden euro's schade te lijden. Die kunnen ze vaak niet op de dieven verhalen.  
[Source: www.ad.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments