Nederlandse Media Powered by Trendolizer

’Drukste avondspits van het jaar’

Trending story found on www.telegraaf.nl
’Drukste avondspits van het jaar’
Donderdagavond staat het muurvast op de Nederlandse snelwegen. Na half zes telde Rijkswaterstaat ruim 478 kilometer file en op Twitter melden zij dat het hiermee de drukste avondspits van het jaar is.
[Source: www.telegraaf.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments