Nederlandse Media Powered by Trendolizer

Hoverboards moeten uit de handel, zegt NVWA

Trending story found on nos.nl
Hoverboards moeten uit de handel, zegt NVWA
Het apparaat kan brand veroorzaken als het te lang wordt opgeladen. De NVWA spreekt van ernstige tekortkomingen.
[Source: nos.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments